Uncut Farsi

Uncut Farsi

Uncut Farsi

پادکست آنکات فارسی جاییه که من نوید قهرمانی و دوستم بهراد کاظمی هر چهارشنبه خیلی خودمونی و بدون هیچ ویرایشی تجربیات بیش از یک دهه ی خودمون رو در مورد برنامه نویسی و تکنولوژی باهاتون در میون می گذاریم

Kategorier: Teknologi

Lyssna på det sista avsnittet:

در این قسمت نوید و بهراد در مورد ایران و فرهنگ صحبت می کنم و نیم نگاهی هم به تست کردن و روش های تست در برنامه نویسی می کنن صحبت ها: فرهنگ فارسی و مقایسه با فرهنگ های دیگر جشن های قدیمی فارسی  TDD تست نویسی تجربه کار TDD و تیم های Agile مزایا … قسمت بیست و یکم (خودمونی و حرفه ای) – تست کردن ادامه »

Tidigare avsnitt

 • 42 - قسمت بیست و یکم (خودمونی و حرفه ای) – تست کردن 
  Fri, 25 Feb 2022
 • 41 - قسمت بیستم (خودمونی) – ایران اومدن و مهاجرت 
  Thu, 06 Jan 2022
 • 40 - قسمت نوزدهم (خودمونی) – مصاحبه و استارتاپ 
  Sat, 04 Dec 2021
 • 39 - قسمت هجدهم (حرفه ای) – Reactive Programming 
  Thu, 25 Nov 2021
 • 38 - قسمت هفدهم (حرفه ای) – Reactive Programming 
  Wed, 03 Nov 2021
Visa fler avsnitt

Fler svenska %(teknologi)s-podcast

Fler internationella teknologi-podcast

Välj podcast kategori