Ekots lördagsintervju

Ekots lördagsintervju

Sveriges Radio

I Ekots lördagsintervju ställs makten till svars. Ansvarig utgivare: Klas Wolf-Watz

Kategorier: Nyheter och politik

Lyssna på det sista avsnittet:

Hårdare tag väntar landets friskolor, enligt skolminister Lotta Edholm. De kan få lägre skolpeng än kommunala skolor, mer kontroll och staten ska kunna tvångsförvalta friskolor som inte sköter sig.

Just nu förhandlar Tidöpartierna Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna om ett antal förslag på skolområdet. Inom kort kommer regeringen att ge direktiv till flera utredningar. Två av de viktigaste förslagen handlar om en nationell skolpengsnorm och en ny friskolelag.

Den liberala skolministern Lotta Edholm, som tidigare varit skolborgarråd i Stockholm och sedan suttit i styrelsen för en friskolekoncern, säger i Ekots lördagsintervju att stora förändringar väntar för friskolesystemet. "Det vi ser nu är ju en total omprövning av borgerliga och inte minst Liberalernas syn på friskolesektorn, så att det kommer att bli väldigt, väldigt stora förändringar."

Lika skolpeng i alla kommuner

Idag är det stora skillnader mellan hur mycket olika kommunerna lägger på skolan. Liberalerna vill egentligen förstatliga hela skolan, men de de fått igenom i Tidöavtalet är att införa en nationell skolpengsnorm, en minimisumma för hur mycket kommunerna måste betala per elev.

Trots att skolorna enligt skollagen ska omfördela resurser efter elevernas behov så har likvärdigheten i svenska skolor försämrats under många år, med större skillnader i resultat mellan skolor och där barnens familjebakgrund fått större betydelse för deras skolresultat. Nyligen visade Pirls-undersökningen att 10-åringar med utländsk bakgrund har halkat efter rejält i läsförståelse, och att skillnaden i resultat mellan olika skolor också ökat. Nu vill regeringen alltså att alla kommuner ska satsa lika mycket på skolan - anpassat till varje kommuns förutsättningar. Men skolpengsnormen ska inte reglera hur mycket kommunerna ska omfördela pengar mellan de egna skolorna.

Lägre skolpeng till friskolor

Friskolor drivs av företag eller stiftelser men finansieras av skattepengar. Idag måste kommunerna ge lika stor skolpeng per elev till fristående skolor som de ger till de kommunala skolor. Eftersom kommuner har större ansvar än fristående skolor, som skyldigheten att erbjuda skolplats till alla elever, så ska utredaren se över hur kommunernas högre kostnader ska kompenseras, säger Lotta Edholm:

– Kommunerna har ansvar för hela skolväsendet, att se till att det hela tiden finns skolplatser osv, och ansvar att ta emot elever om friskolor läggs ner. Det kommer ju med en kostnad. Hur stor den kostnaden är, det kommer utredaren nu att titta på. Jag föreställer mig att kommunerna kommer att ha en högre skolpeng per elev än vad friskolorna har.

Är det det du vill, att kommunerna ska ha en högre skolpeng per elev än friskolorna?

– Ja, det kommunala skolväsendet har kostnader som friskoleväsendet inte har.

Gäst: Lotta Edholm (L), skolminister
Programledare: Cecilia Strömberg Wallin
Tekniker: Christer Tjernell
Producent: Maja Lagercrantz

Intervjun spelades in fredag den 9 juni.

Tidigare avsnitt

 • 1099 - Lotta Edholm (L): Mindre pengar till friskolorna 
  Sat, 10 Jun 2023
 • 1098 - Gunnar Strömmer (M): Terrorlagen förbjuder inte opinionsyttringar i sig 
  Sat, 03 Jun 2023
 • 1097 - Mikael Damberg (S): Regeringen är för passiv 
  Sat, 27 May 2023
 • 1096 - Trafikverkets gd: I december blir det ordning på tågtrafiken 
  Sat, 20 May 2023
 • 1095 - Tomas Tobé (M): I sista hand kan det bli tvång 
  Sat, 13 May 2023
Visa fler avsnitt

Fler svenska nyheter och politik-podcast

Fler internationella nyheter och politik-podcast

Välj podcast kategori